top of page

Särskilda Resevillkor

The Search ® Adventures – Särskilda resevillkor

Detta är The Search ® Adventures särskilda resevillkor. Läs noga igenom dessa villkor innan du bokar din resa. Genom att betala in handpenningen för resan har du godtagit nedanstående särskilda resevillkor.


Samtliga resor i vårt program är baserade på reguljärflyg. Kunden reser oftast på egen hand förutom när det är tydligt indikerat att expeditionsledare reser med från Skandinavien. Samtliga arrangemang ordnas i samarbete med noga utvalda lokala operatörer. Deras resevillkor kan fås på begäran.

Deposition/Handpenning

Vid beställning av resa skall en handpenning på 2,500 - 5,000 SEK per person betalas om inget annat angivits.


För våra Gorilla-expeditioner till Rwanda och Uganda är handpenningen 7,000 SEK per person. När depositionsbeloppet är inbetalt efter mottagen faktura är avtalet mellan kund och The Search® Adventures bindande för båda parter.


Boknings-avgifter och ändringar

Vid varje ändring av en bekräftad bokning tas en avgift på 295 kr. Det kan tillkomma andra avgifter om ändringen medför att pris på flygbiljetter, hotell eller arrangemang går upp.


Avbeställning av resa

Vi rekommenderar dig som resenär att se över ditt avbeställningsskydd via din hemförsäkring eller annan privat reseförsäkring. Den deposition/handpenning eller slutbetalning vilka erläggs för en expeditionsresa är inte återbetalningsbar, då The Search ® Adventures har direkta kostnader för arrangemanget gentemot lokala arrangörer.


Priser och prisändringar

Ev. priser på The Search ® Adventures hemsida är baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga vid publicering. Skulle det bli ändrade priser eller regler från flygbolag eller lokala arrangörer äger The Search ® Adventures rätt att göra motsvarande ändringar gentemot kund. The Search ® Adventures ansvarar för att meddela resenären om eventuell prishöjning mellan boknings- och faktureringstillfället.


The Search ® Adventures äger rätt att justera priset om flygskatter och valutor ändras. Detta kan ske fram till dess att färdhandlingar ställts ut.


Vid expeditionsresor är ofta priserna baserade på att en grupp med ett speciellt antal deltagare reser tillsammans.


Vissa regler kan förekomma gällande minsta antal deltagare för att resan skall kunna genomföras. The Search ® Adventures förbehåller sig rätten att avboka en expeditionsresa senast 2 månader före utsatt avresedatum om antalet resenärer är för lågt. Alternativt kan resan genomföras med en av kunden godkänd korrigering av priset per person.


För The Search ® Adventures expeditionsresor till Rwanda, Uganda, Kilimanjaro och Nepal gäller minst 8 deltagare.


Flygresor bokade av The Search ® Adventures

Kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Ändring av flygbiljetten efter avresa kan endast ske om detta är möjligt enligt biljettens regler. Flygbolagen ansvarar gentemot sina passagerare enligt avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten. Deltagande flygbolag påtar sig inget ansvar för någon handling, försummelse eller händelse, vilka inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på planet. APIS (Advanced Passenger Information System) Dessa nya regler i länder som bl.a. USA, Australien och Kina betyder att information om adresser, telefonnummer, passnummer, kontaktpersoner skall uppges i flygreservationen innan avresa. Detta kan göras på respektive flygbolags hemsida före avresa. The Search® Adventures hjälper er gärna med att se till att denna information kommer in på avsedd plats


Tidtabeller

Flygtiderna är preliminära. Detta gäller även de tider som medföljer bekräftelsen. The Search ® Adventures tar ej ansvar för eventuellt missade flyg som har sin orsak i ändrade tidtabeller eller försenat flyg. Kontrollera alltid med flygbolaget att flygtiderna stämmer när ni reser på egen hand.


Slutbetalning

Slutbetalningen skall vara The Search® Adventures tillhanda senast 60 dagar före avresan. När resan är tillfullo betald gäller ingen återbetalning. Då alla arrangemang betalas in lokalt och gruppen är fastställd. Vid ev. avbokning efter slutbetalning är gjord blir ett reseförsäkrinsärende.


Betala i god tid så kommer ev. flygbiljetter och hotell-vouchers och ev. annan information att sändas ut till er 2-­‐3 veckor före avresa. Vid bokning av vissa speciella produkter (vissa flygbolag, kryssningar, bussturer mm) kan tidigare slutbetalning krävas. Detta skall anges i bekräftelsen från The Search ® Adventures.


Resenärens ansvar

Det är resenärens skyldighet att ta del av resevillkoren före köpet. Resenären förbinder sig:


Att personligen kontrollera orderbekräftelse och färdhandlingar så snart de har erhållits. Kontrollera att ditt namn är stavat i enlighet med ditt pass. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart när ni erhåller er bekräftelse/faktura.


Att alltid kontrollera flygtider med respektive flygbolag och vara ute i god tid för incheckning (det händer att bolag ändrar sina flygtider med kort varsel). Att hålla de tider som erhållits på turer och hotell etc. Att kontrollera att de visum och vaccinationer som krävs erhållits före avresa.


Kostnaderna för detta skall resenären själv stå för. Att passet är giltigt i minst 6 månader efter hemkomst från resa. The Search ® Adventures står inte för några kostnader som kan uppkomma om dessa punkter inte följs.


Delvis utnyttjande av arrangörens tjänster eller service

Om resenären uteblir från angivna transporter eller underlåter att utnyttja de tjänster eller service som ingår i resan, kan resenären inte erhålla någon återbetalning.


Reklamation

Krav på prisavdrag eller ersättning skall komma The Search ® Adventures tillhanda så snart som möjligt, dock senast en månad efter hemkomsten. Reklamationen skall inkomma skriftligen. Vid ev. ersättning av utlägg skall giltiga kvitton bifogas reklamationen.

Tvister

Skulle ev. tvist mellan resenär och The Search ® Adventures uppstå och ärendet går vidare till Allmänna Reklamationsnämnden följer vi nämndens beslut.


UD's avrådan.

Om Utrikesdepartementet avråder från resor till en destination, land, plats i land som berörs i något av våra program kan du som kund enl. konsumentlagen avboka din resa och erhålla full återbetalning.


Dock de så idag att vi som researrangör fortfarande kan tänka oss att resa till resmålet om vi bedömer faran, risker annorlunda. Dock är det viktigt att kunder som reser med under dessa villkor har full försäkring för sjukdom, karantän, olycka och hemresa.
The Search® Adventures Snödroppsgränd 7 A165 74 Hässelby, Sverige +46 708 56 18 38 fredrik@thesearchadventures.se


* Innehar F-skatt och Resegaranti ställd hos Kammarkollegier


26 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page